Tag Archives: רישום משבצת הנחלה ע"י האגודה השיתופית

בעל נחלה שיבקש להצטרף להסדר שבהחלטה 979 יצטרך לעמוד במספר תנאים וביניהם תנאי רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות – יש להבין שכל רשות ממשלתית יכולה להתייחס לחוכר כבעל זכויות כלשהו, רק לאחר שהלה השלים את נוהל הרישום מול הרשות.

המצב הנתון היום -כמחצית מהמושבים בארץ טרם הסדירו את הרישום, כך למשל כל המושבים שברחבי המועצה האזורית מטה יהודה לא השלימו את הרישום וחלקם נמצאים בהליכי רישום משבצות למעט מספר מצומצם של מושבים שכבר השלימו את התהליך כולו.

יש לציין שאת תהליך הרישום מובילים ועדי האגודות השיתופיות, אך על בעלי הנחלות לפעול כדי שחברי הוועד יקדמו את הנושא ככל יכולתם.

מושב שטרם הסדיר את רישום המבשבצת – המשמעות היא, שבעלי הנחלות בתחומו לא יוכלו להצטרף להסדר שבהחלטה.

® כל הזכויות שמורות לאדריכלית דלית ביטון, אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב.

התאמת יחידות הדיור במושב לרשום בתכנית תמ"א 35 , וההצטרפות הוולנטארית – חלק 7

התאמת כל יחידות הדיור הקיימות במושב לרשום בתמ"א 35 וההצטרפות הוולנטארית  – חלק 7/ מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מתמחה בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. מהי תמ"א 35? זוהי תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור. התכנית אושרה בנובמבר 2005. בתוך הוראות התכנית תוכלו למצוא (עמ' 27-35) הוראות בדבר יחי"ד מותרת בכל ישוב בארץ! כך למשל במושב אבן ספיר, Continue Reading
read more

הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה והקשר להגדרת חלקת המגורים-חלק 6

הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה  – חלק 6 / מאת דלית ויטון אדריכלית  והנדס' ועורכת די מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל.  שימושים חורגים הכוונה למבנים הקיימים בנחלה שאין להם היתר בניה לשימוש שלו כיום בפועל. כך למשל: בנחלה בה קיימים שני מבנים /מבנה מס' 1 בית לבעל משק שחלקו לא מוסדר בהיתר בניה ומבנה מס' 2 בית לבן ממשיך ולו Continue Reading
read more

משמעות רישום/אי רישום משבצת מושב בהכשר של החלטה 979 – חלק 4

  משמעות רישום/אי רישום משבצת מושב בהכשר  של החלטה 979  חלק רביעי / מאת דלית ויטון עורכת  דין ואדריכלית הנדס' מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל . בעל נחלה שיבקש להצטרף להסדר שבהחלטה 979 יצטרך לעמוד במספר תנאים וביניהם תנאי רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות – יש להבין שכל רשות ממשלתית יכולה להתייחס לחוכר Continue Reading
read more

התנאים הבסיסיים להצטרפות להחלטת מועצת מקרקעי ישראל – חלק 3

התנאים הבסיסיים להצטרפות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל – חלק 3  / מאת דלית ויטון אדריכלית ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. 2 התנאים הראשונים באחריות המושב- א. רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות. ב. התאמת יחי"ד במושב ליחי"ד המותרות עפ"י תמ"א 35. 2 תנאים נוספים באחריות החוכר/בעל הנחלה- ג. הסדרת כל השימושים החורגים Continue Reading
read more

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך – חלק 1

  מהפיכת הזכויות במושבים ובקיבוצים יוצאת לדרך חלק 1 / מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. עשרות שנים של אי וודאות בעניין זכויותיהם הקנייניות, של החקלאים החוכרים את אדמותיהם ממנהל מקרקעי ישראל, הסתיימו. ביוני 2011 אישר בג"ץ את החלטות מועצת מקרקעי ישראל. מדובר בהחלטות שיישנו את פני המושבים והקיבוצים. מעתה, יוכל, כל, בעל נחלה Continue Reading
read more

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך-חלק 2

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך חלק 2 השפעת החלטת בג"ץ בעניין החלטה מס' 979 של מועצת מקרקעי ישראל  על החוכרים במושב ובקיבוץ/ מאת דלית ויטון אדריכלית ועורכת דין בישראל. השפעתה על בעלי הנחלות בישראל- כל מתיישב במושב יוכל מעתה לעגן זכויותיו הקנייניות, בחלקת המגורים בתשלום מופחת זאת בנוסף יוכל להעביר זכויותיו במגרשים שפוצלו מחלקת המגורים. הנ"ל כפוף לתחימת גודל חלקת Continue Reading
read more
שינוי גודל גופנים