Tag Archives: פיצול נחלה ותמ"א 35

התאמת כל יחידות הדיור הקיימות במושב לתמ"א 35

מהי תמ"א 35? זוהי תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור. התכנית אושרה בנובמבר 2005. בתוך הוראות התכנית תוכלו למצוא (עמ' 27-35) הוראות בדבר יחי"ד מותרת בכל ישוב בארץ!

כך למשל במושב אבן ספיר, ששייך למחוז ירושלים, כמות יחי"ד המקסימלית למושב עפ"י תמ"א 35 הינה 300 יחי"ד. מושב ישע ששייך למחוז באר שבע, כמות יחי"ד המקסימלית למושב עפ"י תמ"א 35 הינו 500 יחי"ד.

כיצד מתבצע אופן החישוב? – הכמות המירבית המצוינת בתמ"א 35 כוללת בתוכה מבנה לבעל משק מבנה לבן ממשיך והדעות חלוקות אם היא כוללת גם יחידה שלישית/דור שלישי או לא, בכל נחלה. בכדי לדעת אם כמות יחי"ד הדיור במושב אינה עולה על המותר בתמ"א 35, כופלים את היחידות המותרות (בן ממשיך בעל משק ויחי' שלישית/דור שלישי) במספר הנחלות במושב , לזה מוסיפים את כמות יחי"ד הקיימות (אם קיימות) בהרחבה, ואם הערך הסופי אינו עובר את המותר בתמ"א 35 אז עדיין מותר להוסיף יחי"ד ביישוב/בנחלה.

מהי ההצטרפות וולונטארית להסדר שבהחלטה?

אין כל חובה החלה על בעל הנחלה בעניין הצטרפותו להסדר שבהחלטה 979, והמשמעות היא שבעל נחלה שיבחר שלא להצטרף להחלטה 979 מסיבותיו, לא יחויב להצטרף . על אותו בעל נחלה יחולו כל החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

לעניין הערך הנדל"ני של הנחלה אם הצטרפה או לא הצטרפה להסדר שבהחלטה , הדעות השמאיות נחלקות לכאן ולכאן.

לדעתי יש לבדוק כל נחלה שטחה והמבנים שעליה בהיתר ולא בהיתר, לפני שמחליטים אם להצטרף להסדר ואם לאו, שהרי לא מדובר בהחלטה שרירותית, מאחר ומי שכבר בחר להצטרף להסדר שבהחלטה אין דרך חזרה!!!.

® כל הזכויות שמורות לאדריכלית דלית ביטון, אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב.

התאמת יחידות הדיור במושב לרשום בתכנית תמ"א 35 , וההצטרפות הוולנטארית – חלק 7

התאמת כל יחידות הדיור הקיימות במושב לרשום בתמ"א 35 וההצטרפות הוולנטארית  – חלק 7/ מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מתמחה בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. מהי תמ"א 35? זוהי תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור. התכנית אושרה בנובמבר 2005. בתוך הוראות התכנית תוכלו למצוא (עמ' 27-35) הוראות בדבר יחי"ד מותרת בכל ישוב בארץ! כך למשל במושב אבן ספיר, Continue Reading
read more
שינוי גודל גופנים