מ.מ.י. אישר תעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים מאת דלית ביטון מ 'דלית ב.ק. אדריכלים'

החלטה 1265 חשובה עבור בעלי נחלות בהן שטח חלקת המגורים הינו עד 1.5 דונם ויותר מכך, חשובה מדיניות מועצת מקרקעי ישראל המקלה על בעלי הנחלות על מנת שניתן יהיה ליישם את הוראות החלטות מועצת מקרקעי ישראל ולהתאימן למציאות הנוהגת בשטח

החלטה 1101 [שאושרה ב06/11 בבג"ץ] ועניינה בשימושים לתעסוקה לחקלאית בחלקת המגורים בנחלות,לאחר ביטל בג"ץ את הסעיף המרכזי בהחלטה מבחינת המגזר החקלאי (סעיף 5), אשר קבע, כי ניתן להשכיר את המבנים אשר אושרו לתעסוקה לא חקלאית.

לדעתי מדובר בעוד החלטה זו חשובה מכיוון שבאה להדיר אתהשימושים הלא חקלאיים בנילה לבעלי נחלות שששטחה פחות מ 1.5 דונם – ההחלטה מהווה עוד מסמר בקביעת זכויותיהן הקנייניות של בעלי הנחלות בישראל -להם זכות קניינית בזכות ולא בחסד .

התנאים להצטרפותלהסדר שבהחלטה:

1. הסדרת חובות העבר בגין שימושים חורגים.

2. הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה ולנושא זה יש להתייחס בכובד ראש נוכח מדיניות האכיפה המוגברת החלה במינהל.

3. תשלום דמי החכירה-בשווי 91% מערך הקרקע, כאשר המינהל יעביר את חלף היטל ההשבחה. {במקרים בהם חל חיוב בהיטל השבחה על בעל הזכויות, ישולמו דמי חכירה בסך של 46% משווי ערך הקרקע}.

    במקרה של שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים ששטחה עולה על 2.5 דונם

בעל זכויות אשר רכש את מלוא זכויות המגורים בשטח נוסף המיועד למגורים, עפ"י סעיף 4.3 בהחלטה מס' 979 (להלן: "השטח הנוסף") יהיה רשאי לעשות שימוש לתעסוקה לא חקלאית גם בשטח הנוסף, בכפוף לתנאים שלהלן:
א. בעל הזכויות שילם למינהל דמי חכירה מהוונים בהתאם לקבוע בסעיף 3 לעיל.
ב. סך היקף השימוש הלא חקלאי, בחלקת המגורים ובשטח הנוסף, לא יעלה על 500 מ"ר בנוי.

המינהל אישר [ביום 07.11.12] תעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים בנחלות

לא יחולו הנחות אזור, למעט עבור מבני קייט.4. ההסדר ביחס לתשלום עבור חובות עבר בגין שימושים חורגים בגינם לא שולמה תמורה למינהל- בעל נחלה שיסדיר את השימושים בנחלה בתוך שנתיים ממועד אישור ההחלטה, ויפעל בהתאם להוראות החלטה זו, ישלם את דמי השימוש בגין שתי תקופות: תקופה ראשונה, המונה 4 שנים עד למועד אישור ההחלטה בסך של 5% לשנה (סה"כ 20%) ותקופה שניה, ממועד אישור ההחלטה ועד למועד ההסדרה, סך של 5% לכל שנה.

ניתן לפרש כעת, את המונח "עד למועד אישור ההחלטה" – כי הואיל והחלטה 1265 ביטלה את החלטה 1101, מועד אישור החלטה זו הינו 7.11.12 וזהו המועד למניין 4 השנים לצורך הלבנת שימושים.

יש לזכור כי יש להמתין להוראות אגף,בכדי להתחיל ליישם את ההחלטה.

ב ה צ ל ח ה

אזהרה: ® כל הזכויות שמורות לדלית ביטון אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב. 07/2011

1 Response to "מ.מ.י. אישר תעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים מאת דלית ביטון מ 'דלית ב.ק. אדריכלים'"

  1. מאת dalit.b.k.arch11:

    היום [20.11.2012 ]נפתח פורום שאלות ותשובות, לנוחיותכם

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

שינוי גודל גופנים