משמעות רישום/אי רישום משבצת מושב בהכשר של החלטה 979 מאת דלית ביטון מ 'דלית ב.ק. אדריכלים'

משמעות רישום/אי רישום משבצת מושב בהכשר של החלטה 979

בעל נחלה שיבקש להצטרף להסדר שבהחלטה 979 יצטרך לעמוד במספר תנאים וביניהם תנאי רישום חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות – יש להבין שכל רשות ממשלתית יכולה להתייחס לחוכר כבעל זכויות כלשהו, רק לאחר שהלה השלים את נוהל הרישום מול הרשות.

המצב הנתון היום -כמחצית מהמושבים בארץ טרם הסדירו את הרישום, כך למשל כל המושבים שברחבי המועצה האזורית מטה יהודה לא השלימו את הרישום וחלקם נמצאים בהליכי רישום משבצות למעט מספר מצומצם של מושבים שכבר השלימו את התהליך כולו.

יש לציין שאת תהליך הרישום מובילים ועדי האגודות השיתופיות, אך על בעלי הנחלות לפעול כדי שחברי הוועד יקדמו את הנושא ככל יכולתם.

מושב שטרם הסדיר את רישום המבשבצת – המשמעות היא, שבעלי הנחלות בתחומו לא יוכלו להצטרף להסדר שבהחלטה.

® כל הזכויות שמורות לדלית ביטון אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב. 07/2011

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

שינוי גודל גופנים