מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך – חלק 1 – מאת דלית ביטון מ 'דלית ב.ק. אדריכלים'

מהפכת הזכויות במושבים והקיבוצים יוצאת לדרך – חלק 1

עשרות שנים של אי וודאות בעניין זכויותיהם הקנייניות, של החקלאים החוכרים את אדמותיהם ממנהל מקרקעי ישראל, הסתיימו.
ביוני 2011 אישר בג"ץ את החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

מדובר בהחלטות שיישנו את פני המושבים והקיבוצים. מעתה, יוכל, כל, בעל נחלה להפוך לבעליו של נכס נדל"ני בדיוק כמו בעלי הדירות בעיר, מהחלטה זו ייהנו גם הקיבוצים בכך שזכויותיהם ישופרו.
קביעתו של בג"ץ ניתנה בעקבות תשע עתירות שהוגשו, כנגד שתי החלטות שקיבלה מועצת מקרקעי ישראל; החלטה מס' 979 והחלטה מס' 1101.

המשמעות של פסיקת בג"ץ –
פריצת דרך בנושא מלאיי יחידות הדיור בישראל ובנושא מבנים עסקיים. מדובר בהחלטה בעלת משמעות כפולה הנוגעת; לשוק בעלי הנחלות בקיבוצים ובמושבים ולשוק החופשי מחד, ומאידך מהווה ההחלטה שמעות חשובה גם למשפריי דיור ורוכשיי בתים פרטיים.

סוף סוף לאחר עשרות שנים, ישוחררו לשוק עשרות אלפי יחידות דיור שיגיעו ממוכרי יד שניה וממוכרי מגרשים בנחלות ובקיבוצים. לדעתי מדובר בחלטה מאוד חשובה ומשמעותית בנושא מבנים מסחריים והשוק העסקי אליו יצטרפו עשרות אלפי מבנים מסחריים לשימושם של בעלי הנחלות. אפשר רק לברך על ההחלטה המבורכת הזו, שלהערכתי תוביל לחידוש מלאי הדיור בישראל. כידוע מלאי הדיור בישראל סובל ממחסור קרקע זמינה לבניה, מזה כעשור .תוצאת לוואי נוספת ומבורכת של החלטה זו היא, יצירת מקומות עבודה במבנים המסחריים [החדשים/הקיימים שיוכשרו] של בעלי הנחלות.

החלטת מועצה מס' 979 [שעודכנה בהחלטה 1155] הייתה אחת משני החלטות בהן הכריע בג"ץ- עניינה של החלטה זו הוא קביעת זכויות המגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית. החלטה 979 אושרה במועצת מקרקעי ישראל ב 27.03.2007 , כידוע כנגד החלטה זו הוגשו כתשע עתירות לבימ"ש העליון. ביום 09.06.11 בימ"ש אמר את דברו ונתן פסה"ד שדוחה את העתירות שהוגשו, למעט טענה אחת שהועלתה אחת העתירות ועניינה, חישוב, המועד הקובע בקיבוצים ששונה ליום אישורה של החלטת המועצה 979 קרי 27.03.07 [המועד הקובע].

ההחלטה מועצת מקרקעי ישראל מעגנת, לראשונה, את זכויות החקלאים בחלקת המגורים שביישוביהם וקובעת מספר עקרונות כלליים;
1) ביטול חובת השבת הקרקע למינהל עם שינוי יעוד.
2) ההצטרפות להסדר שבהחלטה נתונה להחלטת בבעלי הזכויות בנחלה [במושב] ולהחלטת האגודה השיתופית[בקיבוץ], מאחר ומדובר בהסדר וולונטארי.
3) חובת עיבוד הנחלה תמשיך להתקיים ברציפות לאורך כל תקופת החכירה בין אם הצטרף החוכר להסדר שבהחלטה ובין אם לא .
4) כתנאי להצטרפות להסדר, נדרשת התחייבות לכך שמספר היחידות בשטח היישוב החקלאי לא יחרוג מהמגבלות התכנוניות הקבועות בתמ"א 35.
5) תנאי ההחלטה כוללת הסדרת כל השימושים שנעשו בנחלה שניתן לייחסם לחוכר [במושב] והסדרתם של כל השימושים בשטח המשבצת [בקיבוץ] לרבות תשלום בגין שימושים שנעשו בעבר

® כל הזכויות שמורות לאדריכלית דלית ביטון, אדריכלית הנדסאית ומשפטנית
'דלית ב.ק. אדריכלים'-סטודיו לתכנון ואדריכלות
אין להעתיק/לצלם/לשכפל ללא רשות מפורשת בכתב. 07/2011

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

שינוי גודל גופנים