Creativity-יצירתיות

יצירתיות הוא כלי עבודה העיקרי שלנן, כך מתאפשר לנו ליצור את הבלתי אפשרי.

"יצירתיות היא יכולת מחשבתית המובילה את האדם להפקת תוצר מקורי בעל ערך…היצירתיות נשענת על גמישות מחשבתית שמאפשרת חשיבה רב-ממדית ורב-כיוונית‏,להבדיל מדפוסי חשיבה נוקשים ומקובעים המתנגדים לארגון מחדש של עמדות שונות, הגמישות המחשבתית יכולה להוביל לרעיונות חדשים או להמצאת דרכים חדשות להתמודדות עם סיטואציות שונות. מסיבה זו השימוש בחשיבה יוצרת למציאת פתרונות יעילים, רעיונות חדשים ומוצרים שימושיים, תורמת באופן משמעותי להתפתחות של האנושות‏"

Written by

Comments are closed.

שינוי גודל גופנים