About: דלית ויטון

Recent Posts by דלית ויטון

המלחמה על קרקעות המתיישבים במושבים וחוזה החכירה לדורות

המלחמה על קרקעות המתיישבים במושבים/ מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מומחית בתכנון ובניה בישראל  הסדרת חוזה חכירה לדורות/ החלטה 429 , האמנם? הכותבת דלית ויטון – אדריכלית הנדסאית ועורכת דין מומחית נדל"ן ותכנון ובניה בכלל ובהתיישבות העובדת בפרט. בקיאה בהחלטות רמ"י בעניין המתיישבים במושבים . לפניכם עדכון חם מהשטח בעניין התגבשות חוזי חכירה עם התיישב ועם האגודה וההתנגדויות Continue Reading
read more

החלטה מס' 1259- הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה

מספר החלטה: 1259 תאריך תוקף: 20/12/2012 תאריך חתימת יו'ר המועצה: 07/11/2012 תאריך החלטה: 29/10/2012 תאריך חתימת שר האוצר: 20/12/2012 הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום י"ג בחשוון תשע"ג (29 באוקטובר 2012) על קביעת הוראת שעה בדבר הפסקת Continue Reading
read more

מכה אנושה לחוכרים בעלי הקרקעות החקלאיות – החזרת הקרקע למינהל מקרקעי ישראל במקרה של שינוי ייעוד מחקלאי למגורים או תעסוקה

תזכרו את השם הזה טוב טוב, החלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 1259/ מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. מינהל מקרקעי ישראל נותן מכה אנושה לחוכרים בעלי הקרקעות החקלאיות בישראל. ביום 20.12.12 אישר שר האוצר של מדינת ישראל את החלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל שמספרה 1259, ועניינה הפסקת החכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים Continue Reading
read more

פיצול נחלה במושב

פיצול נחלה / מאת דלית ויטון אדריכלית הנדס' ועורכת דין מומחית בנדל"ן תכנון ובניה בישראל. לפני שאגש לכתיבה על פיצול נחלה אקדים מספר מילים על החלטה 979 של רמ"י. רקע להחלטה 979 החלטה 979 של מינהל מקרקעי ישראל מבקשת לעגן את זכויותיהם של המתיישבים בחלקת המגורים. כאמור, ביום 9.6.11, נתנה הכרעת בית המשפט העליון בסוגיה במסגרת פסק דין המכונה בג"ץ המושבים, Continue Reading
read more

דירת רווקים במושב

דירת רווקים במושב, כ 40 מ"ר +חצר וגינה. תכנון באוירה כפרית, המטבח שודרג ע"י חיפוי קיר בריקים – עודפי בריקים. נרכשו פריטים משלימים, כגון טפט קיר, כיור, מראה , עציצי קיר, וילונות, תאורה משלימה. בעלות נמוכה של כ 15,000 ש"ח שופצה הדירה ושונתה להפליא.
read more
עמוד 1 מתוך 212
שינוי גודל גופנים